Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

Regulamin promocji dla gabinetów rehabilitacji i masażu

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „WYPOSAŻAMY GABINETY REHABILITACYJNE I MASAŻU” jest: Gabinet rehabilitacji Fizjo4life Michał Dachowski
 2. Akcja Promocyjna „WYPOSAŻAMY GABINETY REHABILITACYJNE I MASAŻU” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 01.11.2016 – 31.12.2016, .Warunki udziału w promocji:

 1. Promocja obowiązuje w studio BLACKROLL przy ulicy Jagiellońskiej 4 lub przez e mail jn@blackroll.com.pl
 2. Uczestnikiem promocji może być:
  • firma, która we wpisie do CEIDG posiada numer PKD: 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  • pierwszy raz dokonuje zakupu sprzętu marki „Blackroll”
 3. Uczestnik może zakupić tylko PO JEDNEJ sztuce każdego produkty z serii Blackroll Standard, MED., PRO, Groove, Groove Pro, FLOW, Duo Ball 8cm i 12cm,Ball 8cm i 12cm, MINI, Twister, Posture, Booster lub Fascia-ReleaZer® oraz Bag’sZasady udziału w promocji:

 1. Czas trwania promocji obejmuje okres 1.11.2016–31.12.2016
 2. Udzielony rabat wysokości 40% z tytułu Promocji  nie łączy się z, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane. Zawsze doliczane jest koszt transportu wysokości 15zł (KURIER DPD)
 3. Następne rabat na zakup sprzętu Blackroll wynosi 20% przy minimalnym zamówieniu  300zł netto, zawsze doliczane jest koszt transportu wysokości 15zł (KURIER DPD)
 4. ZAMÓWNIE PRZYJMOWANE SĄ JEDYNIE PRZEZ FORMULARZ DO SCIĄGNIĘCIA (TUTAJ) i założone na e-mail jn@blackroll.com.pl
 5. Firmy które złożą pierwsze zamówienie za kwotę powyżej 500,00zł (pięćset złotych 00/100) otrzymają dodatkowo rabat 50% na jednodniowe szkolenie BLACKROLL BASIC Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.blackroll.com.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.blackroll.com.pl
 3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
 4. Zamówienie jest zarazem akceptacją tego regulaminu.
 5. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.