BLACKROLL® Therapy-pierwszy w Polsce kompleksowy kurs terapii ruchem
Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 50zł Gwarancja satysfakcji

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

THERAPY X EDYCJA
19 zjazdów plus BONUS gratisul. Jagiellońska 4, WarszawaJedyny w Europie certyfikowany kurs trenera medycznego

OTRZYMAJ DO 80% DOFINANSOWANIA NA SZKOLENIE

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych

Dowiedz się więcej

Kurs BLACKROLL ® THERAPY XI EDYCJA

BRAK MIEJSC !


Dla kogo i po co 
?

 • boją się pracować z trudnym klientem
 • nie czują się pewnie w diagnostyce
 • chcą zarobić więcej
 • chcą mądrze i skutecznie pracować z ludźmi
 • chcą być kimś więcej niż trenerem personalnym

Jakie korzyści wyciągniesz z kursu?

 • specjalistyczne narzędzia trenera medycznego, niedostępne na innych kursach
 • unikatowa wiedza z zakresu treningu, diagnostyki, biomechaniki, anatomii i wielu innych
 • prawidziwe przykłady pacjentów, case study na zjazdach
 • dla najlepszego kursanta/ki nagroda w postaci miesięcznego stażu w Studio Zdrowego Ciała i Ruchu FIZJO4LIFE
 • nowe spojrzenie na biznesowe podejście do usług trenerskich, czyli jak robić dobrze, by zarobić
 • opieka merytoryczna i wsparcie na dedykowanej grupy szkoleniowców i trenerów
 • możliwość dofinansowania kursu (jesteśmy Bazie Usług Rozwojowych)

Zyskasz:

 1. 1. Profesjonalizm i szeroka wiedza prowadzących
 2. 2. Energiczna i pozytywna atmosfera
 3. 3. Bogaty i wartościowy skrypt
 4. 4. Certyfikat ukończenia szkolenia
 5. 5. Bogaty pakiet prezentów i zniżek

Dla najlepszego kursanta
możliwość odbycia stażu w Studio zdrowego ciała i ruchu FIZJO4LIFE !

Kurs obejmuje 17 zjazdów + 3 zjazdy online

Do zapłaty:

12 480,00 zł

ZJAZDY
PROGRAM

Termin:

17-18.09.2022

Anatomia funkcjonalna z uwzględnieniem anatomii powięzi / diagnostyka pacjenta

Zagadnienia:
Najbardziej aktualna wiedza anatomiczaj niezbędna do pracy z klientem.

 1. Sprawy organizacyjne szkolenia
 2. Anatomia części kostnych nauka ich znajdywania
 3. Biomechanika i połączenia kostne w organizmie
 4. Anatomia tkanek miękkich
  • pochodzenie embriologiczne
  • anatomia powięzi
  • taśmy anatomiczne, funkcje
  • Anatomia mięśni i ich funkcje
  • Słowniczek trudnych pojęć
Całe szkolenie przygotowaliśmy dla Ciebie w usystematyzowanej formie, która zostanie przedstawiona każdemu uczestnikowi na samym początku pierwszych zajęć. Dzięki temu będziesz wiedzieć czego się spodziewać i jak najefektywniej pracować z materiałem przedstawianym w trakcie całego kursu. Praca z pacjentem zawsze zaczyna się od doskonałego zrozumienia anatomii i mechaniki ciała właśnie dlatego zaczniemy od przedstawienia najaktualniejszej wiedzy anatomicznej. Na początku utrwalisz sobie najważniejsze zagadnienia, które odegrają kluczową rolę w dalszej części szkolenia. Praktyczna nauka znajdywania części kostnych usprawni i sprofesjonalizuje przyszłą pracę z twoim klientem. Znajomość mechaniki ruchu stawów, prawidłowych zakresów ruchów oraz najczęstszych patologii układu ruchu pozwoli sprawniej i precyzyjniej diagnozować problemy i dostosowywać tym samym warsztat pracy do potrzeb klienta. Dzięki zagadnieniom dotyczącym powięzi oraz pracy mięśni zgłębimy prawidłową pracę taśm anatomicznych. W ramach szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie słowniczka pojęć trudnych, który z pewnością ugruntuje nabytą wiedzę, jak i przyśpieszy pracę w trakcie kolejnych zajęć.

Diagnostyka pacjenta

Zagadnienia:
Prawidłowe przeprowadzanie badania i jego wpływ na dalsze postępowanie.

 1. Poruszanie się człowieka w przestrzeni - płaszczyzny - kierunki
 2. Nauka badanie zakresów ruchu w stawach - rodzaj oporu - normy
 3. Wykorzystanie testów klinicznych - nauka przeprowadzenia podstawowych testów
W trakcie drugiego dnia zajęć zdobytą wiedzę teoretyczną przekujesz w praktyczne umiejętności. Zagadnienia z anatomii ruchu zostaną wpisane w ramy i uszeregowane. Pozwoli to na późniejsze poprawne operowanie płaszczyznami przy opisie schorzeń twoich pacjentów oraz zrozumienie dotychczasowego przebiegu leczenia, jak i jasne opisanie problemów narządów ruchu występujących u pacjenta. Dzięki powtórce i uaktualnieniu wiedzy z anatomii i biomechaniki ruchu lepiej zrozumiesz zasady prawidłowego badania pacjenta oraz wpływ dalszych decyzji o kierunku leczenia na przebieg terapii ruchem. Nauczysz się jak obserwować i wykonywać ruchy stawów w płaszczyznach z osiągnięciem poprawnego zakresu ruchu oraz wykrywać nieprawidłowości w tym obszarze. Praktyczne wykonanie testów klinicznych w trakcie zajęć pozwoli Ci tę wiedzę przełożyć na codzienną pomoc Twoim pacjentom oraz skuteczniejsze diagnozowanie problemów i patologii w obrębie stawów. Dzięki tym zajęciom rozpoznasz u swoich pacjentów nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych stawów oraz nauczysz się rozpoznać podstawowe przyczyny patologii w układzie narządów ruchu.

Jednostki chorobowe

Zagadnienia:
Poznasz rodzaje, charakterystykę i diagnostykę najczęstszych chorób układowych, schorzeń wrodzonych i nabytych oraz znaczenie wczesnego postępowania w przypadku ich wykrycia. Zobaczysz, które z nich bezpośrednio przekładają się na problemy z poruszaniem się pacjentów. Zrozumiesz mechanikę powstawania chorób i schorzeń oraz ich przebieg w czasie. Nauczysz się o ich najczęstszych przyczynach, a także o tym, jakie miejsce ma trening w leczeniu tych chorób i schorzeń. Dzięki omówieniu przyczyn powstawania tych chorób i schorzeń oraz metod ich diagnozowania w różnych stopniach rozwoju będziesz lepiej wiedzieć, jakie formy terapii zastosować na danym etapie.

Termin:

15-16.10.2022

Jednostki chorobowe

Zagadnienia:
Wykorzystanie testów klinicznych i badań dodatkowych w rozpoznaniu
 • nauka przeprowadzenia podstawowych testów
 • sposoby różnicowania najczęstszych chorób i schorzeń


Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku wykrycia powyższych chorób i schorzeń.
Na tym zjeździe nauczysz się skutecznych testów i diagnostyki wybranych chorób oraz schorzeń zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Pokażemy Ci, w jakim miejscu można włączyć ruch do treningu tak, aby wykorzystać jego właściwości dla wsparcia procesu zdrowienia. Drugą część zjazdu poświęcisz na zgłębienie umiejętności przeprowadzania testów klinicznych i badań dodatkowych dla rozpoznania danego problemu. Dzięki temu unikniesz popełniania błędów przy rozróżnianiu podobnych do siebie problemów u pacjentów. Wszystko to zostanie zaakcentowane wykładem o tym, jak ważne jest szybkie rozpoznanie w wyszczególnionych jednostkach chorobowych i znaczenie szybkiego rozpoczęcia dobrze zaplanowanej terapii ruchem.

Termin:

29-30.10.2022

Urazy ortopedyczne

Zagadnienia:
Rrozpoznane i postępowanie w poszczególnych przypadkach, znaczenie i sposoby wczesnego postępowania.

 1. Rodzaje, charakterystyka i diagnostyka urazów ortopedycznych
  • skręcenie
  • naderwanie
  • zerwanie
  • naciągnięcie
  • zwichnięcie
  • złamanie
 2. Mechanika powstawania urazów oraz przebieg procesu gojenia się tkanek
  • najczęstsze przyczyny urazów
  • jak przyspieszyć gojenie się tkanek
  • miejsce treningu i aktywności sportowej w procesie leczenia
 3. Wykorzystanie testów klinicznych w rozpoznaniu urazów
  • nauka przeprowadzenia podstawowych testów
  • sposoby różnicowania najczęstszych urazów
 4. Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku urazów
  • unieruchomienie, czy wczesna mobilizacja?
  • najczęstsze przeciwwskazania do podjęcia aktywności fizycznej
  • spososby zabezpieczania się przed powtórnym urazem
 5. Wpływ blizny na funkcjonowanie tkanki powięziowej
  • sposoby pracy z blizną
  • wpływ blizny na dolegliwości bólowe
  • zaburzenia pracy ciała wynikające z obecności blizny
 6. Uszkodzenia nerwów obwodowych
  • testy kliniczne wukierunkowane na uszkodzenia nerwów
  • postępowanie w przypadku uszkodzenia nerwów obwodowych
Podczas tego zjazdu poznasz rodzaje, charakterystykę, występowanie oraz formy diagnozowania i leczenia urazów powstających w obrębie narządu ruchu. Pokażemy Ci różne sposoby rozróżniania i diagnozowania urazów ortopedycznych. Zrozumiesz najczęstsze przyczyny ich powstawania oraz wpływ danego urazu na funkcjonowanie ciała. Na podstawie wiedzy dotyczącej procesów gojenia się tkanek poznasz skuteczne sposoby na przyśpieszenie regeneracji i powrotu do sportu po kontuzjach. Omówimy dla Ciebie formy aktywności, które mogą być wykorzystywane podczas dochodzenia do zdrowia twojego pacjenta. Wykorzystasz również zdobytą wiedzę dotyczącą testów klinicznych w diagnozowaniu konkretnych urazów oraz poznasz metody przeciwdziałania kolejnym kontuzjom. Nauczysz się planować postępowanie lecznicze oraz dowiesz się, kiedy korzystnie jest jak najwcześniej rozpocząć mobilizację, a kiedy zastosować unieruchomienie. W wypadku tworzenia się blizn po urazach dowiesz się, jaki wpływ mają one na funkcjonowanie powięzi. Poznasz sposoby pracy z bliznami oraz zrozumiesz konsekwencje ich występowania. Na koniec zjazdu zgłębisz wiedzę ukierunkowaną na rozpoznawanie uszkodzeń nerwów obwodowych poprzez wykorzystanie testów klinicznych oraz nauczysz się planować postępowanie rehabilitacyjne w przypadku wykrycia problemów z ich funkcjonowaniem.

Termin:

31.10.2022

Operacje ortopedyczne

Zagadnienia:
Poznasz, jakie są najczęstsze zabiegi operacyjne i ich techniki. Zjazd poruszy kwestie zarówno kończyn górnych i górnej partii ciała, jak i kończyn dolnych. Zrozumiesz, jakie konsekwencje dla prowadzonego przez Ciebie treningu mają poszczególne operacje i jak postępować w procesie rehabilitacyjnym po operacji. Nauczysz się o ograniczeniach, które za sobą niosą różne zabiegi oraz czasie, który każdorazowo musi poświęcić klient na powrót do sprawności i aktywności fizycznej.

Termin:

26-27.11.2022

Oddech w terapii

Zagadnienia:
Fizjologia oddychania oraz znaczeniem oddechu, rozpoznawanie zaburzeń oddychania, trening mięśni oddechowych.

 1. Podstawy fizjologii oddychania
 2. Mechanika oddychania - mięśnie oddechowe, wpływ oddychania na postawę ciała
 3. Przepona
 4. Znaczenie oddychania w sporcie
 5. Zaburzenia oddychania wpływające na wydolność fizyczną
 6. Jak oddychać optymalnie
 7. Trening mięśni oddechowych
 8. Techniki kontroli oddechu
 9. Stretching mięśni oddechowych
 10. Oddech w trakcie ćwiczeń fizycznych
Oddech jest jednym z najważniejszych elementów życia. Dzięki zapoznaniu się z fizjologią oddychania dowiesz się jak poprawnie oddychać i jak bardzo wpływa to na nasze codzienne funkcjonowanie. Poznasz mechanikę oddechu, sposoby ćwiczenia mięśni oddechowych oraz zależności między oddechem a przybieraną postawą ciała. Jedna z części szkolenia w całości zostanie poświęcona przeponie i biomechanice jej pracy. Ta solidna podstawa teoretyczna pozwoli Ci na swobodne poruszanie się w dziedzinie optymalizacji oddechu. Dzięki temu prowadzone przez Ciebie ćwiczenia będą w pełni poprawne. Następnie zapoznasz się metodami treningu mięśni oddechowych, ich kontroli oraz rozciągania. Oddech jako jeden z najważniejszych elementów pracy mięśni ma wpływ na wszystkie etapy ćwiczeń od rozgrzewki, poprzez trening właściwy, aż do procesu regeneracji. Po tym szkoleniu będziesz świadomie pracować nad poprawnym oddechem oraz osiągniesz maksymalną wydajność z wykonywanych ćwiczeń i prowadzonych treningów.

Termin:

03-04.12.2022

Ciąża, połóg

Zagadnienia:
Fizjologia ciąży i porodu, bezpieczeństwo treningu i jego modyfikacja u kobiet.

Dzień 1
 1. Fizjologia ciąży
  • podział ciąży ze względu na stan i czas trwania
  • zmiany adaptacyjne w poszczególnych układach organizmu kobiety w ciąży
 2. Fizjologia porodu
  • okresy porodu
  • subiektywne doznania kobiety rodzącej w porodzie
  • ochrona krocza i dna miednicy w porodzie
 3. Bezpieczeństwo treningu w okresie ciaży - zalecenia i rekomendacje
 4. Adaptacja treningu z okresy ciąży do wykorzystania kompetencji ciała w porodzie - modyfikacja treningu pod potrzeby porodu
 5. Połóg - zmiany fizyczne i emocjonalne w ciele kobiety po porodzie z punktu widzenia położnictwa
Ciąża to stan szczególny dla organizmu kobiety. W trakcie jej trwania oraz w okresie po porodzie w jej ciele zachodzi wiele zmian i procesów. Zjazd rozpoczniemy od pokazania Ci charakterystyki poszczególnych etapów ciąży oraz rozróżniania okresów, w jakich znajduje się organizm kobiety, a także przedstawimy Ci szacunkowy czas ich trwania. Następnie zapoznasz się z charakterystycznymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie na każdym z wyszczególnionych etapów. Przechodząc dalej, poznasz części samego porodu, oraz różne doznania, jakie towarzyszą kobietom w trakcie porodu. Poznasz podstawowe czynności związane z ochroną krocza i dna miednicy w porodzie oraz jego następstwie. Omówimy również zagadnienia związane z bezpieczeństwem prowadzenia treningu w okresie ciąży. Poznasz stany, w których prowadzenie ćwiczeń jest zalecane, a także ich rodzaje. Na koniec pierwszego dnia szczegółowo omówimy kwestie związane z okresem połogu, z uwzględnieniem takich elementów jak zachodzące zmiany fizyczne i emocjonalne z punkt widzenia współczesnej nauki o położnictwie.

Ciąża, połóg / praca z kobietą po porodzie

Dzień 2
 1. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie ciąży i ich wpływ na postawę, biomechanikę i fizjologię wysiłku
 2. Planowanie i prowadzenie bezpiecznego treningu po porodzie
 3. Poród naturalny i poród przez cesarskie cięcie, a powrót do ćwiczeń
 4. Najczęstsze dolegliwości u kobiet po porodzie - przeciwwsazania do rozpoczęcia treningu
 5. Testy funkcjonalne i diagnostyka treningowa w pracy z kobietą po porodzie
 6. Trening mięśni brzucha po porodzie - rozejście mięśni prostych brzucha i rozstęp kresy białej
 7. Trening mięśni dna miednicy - funkcjonalne połączenie mięśni dna miednicy, a mięśni brzucha, bioder i stabilizacja głęboka po porodzie
W drugim dniu zjazdu przedstawimy Ci okres ciąży, porodu oraz połogu z punktu widzenia zmian zachodzących w układzie ruchu, biomechaniki oraz fizjologii wysiłku. Na tej podstawie nauczysz się planować i prowadzić bezpieczny trening z pacjentką po porodzie. Zwrócimy szczególną uwagę na różnicę w zmianach zachodzących w organizmie oraz drogi powrotu do treningu w zależności od tego, czy poród odbył się siłami natury, czy poprzez cesarskie cięcie. Szczegółowo poznasz najczęstsze dolegliwości występujące po porodzie oraz wszelkie przeciwskazania do rozpoczęcia terapii ruchem. Zapoznamy Cię z rodzajami i metodyką prowadzenia testów funkcjonalnych oraz diagnostyki treningowej u kobiet w okresie po porodzie. Zwrócimy szczególną uwagę na sposoby prowadzenia treningu mięśni brzucha oraz mięśni dna miednicy, kładąc nacisk na przedstawienie Ci takich zagadnień, jak: rozejście się mięśni prostych brzucha i rozstęp kresy białej oraz funkcjonalne połączenie mięśni dna miednicy, mięśni brzucha i bioder, a także stabilizacja głęboka po porodzie.

Termin:

17-18.12.2022

Zdrowy Biznes

Zagadnienia:
Budowanie strony www
Pozyskiwanie klienta a utrzymanie klienta
Jak budować relacje z klientem
Jak podnieść ceny swoich usług
Jak odnaleźć się na social mediów

Powyższe tematy z zakresu budowania fundamentów dobrze działającej machiny, która zarabia dużo pieniędzy w branży trenerskiej, to nie koniec poruszanych na tym weekendowym zjeździe zagadnień. Prowadzący liczą na zaangażowanie grupy i chętnie odpowiedzą na pojawiające się pytania z tematyki social mediów, web developmentu, szeroko pojętego marketingu, budżetowania, planowania, zatrudniania pracowników, czy nawet projektu wnętrz. 2 dni szkoleniowe dadzą uczestnikom solidne fundamenty pozwalające na pewniejsze wejście w biznes trenerski w przyszłości.

Termin:

14-15.01.2023

Układ nerwowy w treningu

Zagadnienia:
Zawansowane techniki poprawy reaktywności nerwowo-mięśniowej.
Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na funkcjonowanie układu ruchu jest układ nerwowy. W ramach tego zjazdu omówimy najważniejsze zagadnienia związane z reaktywnością nerwowo - mięśniową oraz pokażemy Ci techniki jej poprawy u klienta. Skoncentrujemy się również na dokładnym przedstawieniu Ci zagadnienia trójpodziału systemu stabilizacji stawów Panjabi'ego. Naszą naukę rozpoczniemy od rozłożenia go na poszczególne podukłady, a następnie dodatkowy nacisk położymy na analizę podukładu biernego, czynnego oraz kontroli motorycznej. Następna część zajęć będzie poświęcona roli jaką pełnią mięśnie szkieletowe w stabilizacji stawów. Dokładnie poznasz poszczególne funkcje, jakie spełniają mięśnie szkieletowe, zapoznasz się z budową i funkcjami wrzecionka mięśniowego oraz zrozumiesz prawo Sherringtona. Kolejny etap naszych zajęć to przedstawienie Ci pojęcia reaktywności mięśni. Skoncentrujemy się na przyczynach i konsekwencjach zmian w tym obszarze. Omówimy również zagadnienia prawidłowo funkcjonującej stabilizacji stawów w organizmie zbudowanym anatomicznie. W ramach podsumowania tej części przeanalizujemy najczęściej występujące nieprawidłowości występujących w tym obszarze. Ostatnia część zajęć będzie koncentrowała się na omówieniu wpływu obniżonej wydajności stabilizacji stawów z rozróżnieniem na jej przyczynę oraz konsekwencje z niej wynikające. Omówimy również, znaczenie kontroli motorycznej rozpoczynając od mózgowo-rdzeniowej budowy drogi ruchowej kończąc na omówieniu teorii łącznej informacji końcowej oraz znaczenia alfa-motoneuronów. Dla podsumowania całości zajęć omówmy znacznie prawidłowej propriocepcji dla poprawnego funkcjonowania kontroli nerwowo – mięśniowej.

Termin:

28-29.01.2023

Trening powięzi

Zagadnienia:
Założenia i charakterystyka, postrzeganie ruchu w ujęciu powięziowym.
 1. Postrzeganie ruchu w ujęciu powięziowym
 2. Hipo i Hiper mobilność - opis , charakterystka dysfunkcji w ujęciu powięziowym, zaburzenia funkcjonowania ciała wynikające z dysfunkcji, testy na rozpoznanie, metodtyka pracy z dysfunkcją
 3. Trening powięzi założenia i charaktetystyka
 4. 4 intergralne elementy treningu powięzi
  • elastyczność powięzi
  • rozciąganie powięziowe
  • propriocepcja
  • rolowanie
 5. Trening powięzi ukierunkowany na wybrane jednostki urazowe/chorobowe
W trakcie tego szkolenia skoncentrujemy się na omawianych dotychczas zagadnieniach w ujęciu powięziowym. Poznasz charakterystykę oraz znaczenie powięzi dla biomechaniki i fizyki ruchu. Wraz z nową perspektywą postrzegania ruchu przedstawimy Ci takie pojęcia jak hipo- i hiper- mobilność. Dokładnie przeanalizujemy często występujące dysfunkcje związane pracą powięzi, nauczysz się je rozpoznawać poprzez stosowanie odpowiednio dobranych testów oraz pokażemy Ci jak pracować nad danymi dysfunkcjami. Zgłębisz tajniki prawidłowego przygotowania i prowadzenia treningu powięzi na podstawie 4 niezbędnych elementy takich jak: elastyczność, rozciąganie, propriocepcja i rolowanie. W trakcie zajęć wykorzystasz w praktyce wiedzę dotyczącą najczęściej występujących schorzeń, chorób oraz urazów układu ruchu i zastosujesz ją w przygotowaniu treningu powięzi.

Termin:

11-12.02.2023

Wywiad w pracy z pacjentem / Wady postawy

Zagadnienia:
Sposoby i oczekiwania co do rozmowy z pacjentem, pożądane informacje do uzyskania.

Każda praca z pacjentem rozpoczyna się od przeprowadzenia dobrego wywiadu. Właśnie na tym zjeździe pokażemy Ci jak sprawić, aby Twój klient czuł się komfortowo, mówiąc o swoich problemach, nie zatajał znaczących informacji dla przebiegu i planowania terapii oraz jak sprawić, aby chętnie i rzetelnie współpracował w ramach przygotowanej rehabilitacji. Zaczniemy od pokazania Ci różnych technik rozpoczęcia rozmowy. Nauczymy Cię jak konstruować pytania w zależności od sposobu komunikacji pacjenta oraz tak, aby poruszane kwestie były zrozumiałe dla osoby nieznającej specjalistycznego słownictwa. Nauczysz się, jak w trakcie rozmowy angażować pacjenta do współpracy na płaszczyźnie wywiadu, jak i podczas prowadzenia terapii ruchem. Nauczymy Cię budować dobre relacje na podstawie jasnego i płynnego przebieg wywiadu z pacjentem oraz poprzez zrozumienie jego perspektywy. To wszystko zamkniemy umiejętnością selekcjonowania odpowiedniej ilości i jakości informacji dotyczących problemu pacjenta oraz tworzenia na ich podstawie planu dalszego działania. Pokażemy Ci jak zaangażować pacjenta w ćwiczenia rehabilitacyjne poprzez akceptację planu ćwiczeń oraz, jak podsumować wizytę oraz upewnić się, że pacjent rozumie poruszane zagadnienia i znaczenie jego zaangażowania w przebieg leczenia. Pokażemy Ci również jak przedstawić pacjentowi możliwe nieoczekiwane rezultaty leczenia oraz jakie kroki należy podjąć po zaistnieniu takiej sytuacji.

Wady postawy

Zagadnienia:
Prawidłowe rozpoznawanie wad postawy, postępowanie i dobór aktywności fizycznej w konkretnych przypadkach

W ramach tego szkolenia będziemy z Tobą zgłębiać wiedzę dotyczącą wad postawy. Skierujemy Twoją uwagę zarówno na diagnostykę treningową, jak i działania z pacjentem w ramach pracy nad wadami postawy. Pokarzemy Ci jak poprawnie wykonać testy funkcjonalne wykorzystywane w diagnostyce oraz w jaki sposób poprawnie prowadzić kartę badań. Wiedzę dotyczącą diagnostyki poprzez testy uzupełnisz, poruszając zagadnienia poprawnego prowadzenia wywiadu z klientem. Szczegółowo omówimy i przeanalizujemy najczęstsze dysfunkcje ruchu, przejdziemy przez klasyfikację wad postawy oraz związane z nimi zaburzenia posturalne. Skoncentrujemy się również na przebiegu oraz znaczeniu łańcuchów posturalnych dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. W końcowej części zajęć omówimy pętle anatomiczne, ich znaczenie oraz wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. Na sam koniec całą pozyskaną wiedzę sklasyfikujemy w oparciu o podział na zaburzenia pierwotne oraz wtórne, a także omówimy sposoby zapobiegania ich powstawaniu oraz omówimy różnice w prowadzeniu terapii ruchem w zależności od przyczyny występowania wady.

Termin:

25-26.02.2023

Stopa i staw skokowy / wady postawy, a możliwe problemy wisceralne

Zagadnienia:
Najnowsza biomechanika stopy, prawidłowe programowanie treningu korekcyjnego w ujęciu treningu czucia głębokiego i wad postawy.

Dzień 1
 1. Wprowadzenie do najnowszej biomechaniki funkcjonalnej stopy
 2. Funkcjonalny łańcuch osi: biodro - kolano - stopa
 3. rola więzadeł i układu powięzi w obrębie stopy i podudzia
 4. ćwiczenia stymulujące propriocepcję w obrębie stopy
 5. rola i funkcja układu trójgłowego podeszwowego w treningu dziecka i sportowca
 6. trening stopy w ujęciu dyscyplin wybranych dyscyplin sportowych
 7. stopa biegacza - fakty i mity oraz obuwie biegowe
 8. płaskostopie - przyczyny oraz skutki
 9. dobór treningu korekcyjnego wad takich, jak: stopa płasko-koślawa, stopa statycznie niewydolna, stopa przywiedziona, halluc valgus, zapalnenie rozcięgna podeszwoweho, ostroga piętowa
 10. protokół postępowania
Pierwszy dzień zjazdu poświęcimy na przedstawienie Ci najnowszej wiedzy dotyczącej biomechaniki stopy. Dzięki temu w prawidłowy sposób będziesz układać ćwiczenia w treningu korekcyjnym w oparciu o trening czucia głębokiego i wiedzę o wadach postawy. Skoncentrujesz się na pracy kończyny dolnej w ujęciu całościowym na linii biodro – kolano – stopa. Przybliżymy Ci, temat pracy i roli powięzi oraz więzadeł w obrębie kończyny dolnej. Poznasz ćwiczenia wspierające propriocepcję w okolicach stopy. Następnie przejdziemy do omówienia treningu stopy dla wybranych dyscyplin sportowych i przedstawimy Ci rolę układu trójgłowego podeszwowego w treningu prowadzonym zarówno z dzieckiem, jak i sportowcem. W następnej części zajęć omówimy problemy biegaczy związane z treningiem stopy, pogłębiając takie zagadnienia, jak stopa biegacza oraz odpowiedni dobór obuwia do biegania. Na koniec przywołamy najczęściej występujące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem stopy takie jak: płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa statycznie niewydolna, stopa przywiedziona, halluc valgus, zapalenie rozcięgna podeszwowego, ostroga piętowa. Nauczysz się je rozpoznawać, dobierać odpowiednie ćwiczenia dla prawidłowego treningu korekcyjnego oraz zapisywać osiągnięte efekty w długotrwałej terapii pacjenta.

Wady postawy, a możliwe problemy wisceralne

Zagadnienia:
Trening i terapia problemów somato wisceralnych. Wpływ zaburzeń postawy na funkcjonowanie układu trzewnego.
Dzień 2
 1. Czym jest wada postawy - kiedy się zaczyna, a kiedy kończy
 2. wprowadzenie do podstawowej anatomii układu oddechowego i jego korelacji z układem ruchu (klatka pierwsiowa oraz żebra)
 3. wady w obrębie kregosłupa piersiowego - plecy ogrągłe, plecy wklęsłe, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza
 4. możliwe problemy w obrębie układu oddechowego, układu krążenia wynikające z ww. wad
 5. trening i terapia problemów somato wisceralnych ww. problemów
 6. przepona - mięsień dzięki któremu żyjemy. możliwe korelacje wad postawy w obrebie klatki piersiowej i kręgosłupa lędźwiowego
 7. wady w obrębie kręgosłupa lędźwiwoego - hiperlordoza, hypolordoza etc.
 8. wpływ wad postawy w obrębie kregosłupa lędźwiowego na układ trzewny
 9. trening i terapia wad łączonych w obrębie kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego w ujęciu problemów takich, jak np. zespół jelita wrażliwego, spastyczne jelito etc.
 10. problemy układu moczowo-płciowego w tym nietrzymanie moczu, jako skutek bądź przyczyna wad w obrębie miednicy i kręgosłupa
 11. integracja przepony dna miednicy z przeponą oddechową, jako klucz do prowadzenia treningu oraz terapii pacjentów"
Ten dzień zajęć poświecisz na poznanie wad postawy w ujęciu całego organizmu. Dowiesz się, kiedy wada postawy ma swój początek i kiedy możesz uznać leczenie za zakończone. Na podstawie wiedzy dotyczącej funkcji oddechu poznasz zależności zachodzące między wadami postawy a formami nieprawidłowego oddechu. W tej części położymy nacisk głównie na wady w części kręgosłupa piersiowego takie jak: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza. Przechodząc do niższych partii kręgosłupa, skoncentrujemy się na omówieniu problemów w funkcjonowaniu przepony, oraz idący za tym konsekwencji, oraz omówimy występujące problemy wisceralne związane z wadami w odcinku kręgosłupa lędźwiowego. W raz poznawaniem korelacji między wadami postawy a problemami somatycznymi będziemy omawiać wady złożone i ich wpływ na pozostałe układy. Do najczęściej występujących zaliczamy problemy układu moczowo – płciowego, zespół jelita wrażliwego czy jelito spastyczne. W oparciu o zdobytą wiedzę nauczysz się odpowiednio dopierać formę treningu do problemów występujących u pacjentów. Nauczysz się prawidłowo łączyć pracę przepony dna miednicy z przeponą oddechową wykorzystującą ją w prowadzeniu treningu oraz planowaniu terapii pacjentów.

Termin:

11-12.03.2023

Kończyna dolna

Zagadnienia:
Ocena i postępowanie w najczęstszych dysfunkcjach aparatu ruchu , programowanie treningu, metodyka nauczania oraz ćwiczenia praktyczne.
 1. Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu)
 2. Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych
 3. Przeciwskazania do aktywności fizycznej
 4. Omówienie ćwiczeń
 5. Pokaz, metodyka nauczania, praktyka
 6. Metodyka
Ten zjazd w całości poświęcimy pracy kończyn dolnych. Nauczysz się diagnozować i oceniać dysfunkcję w tym obszarze i na tej podstawie wdrażać prawidłowe postępowanie przy najpowszechniejszych problemach związanych z pracą nóg. Poznasz sposoby prawidłowego planowania treningu, sposoby nauczania poprawnego wykonywania ćwiczeń oraz przetestujesz to wszystko w praktyce. Rozpoczynając od diagnozy, nauczymy Cię poprawnego przeprowadzenia testów i oceny dysfunkcji ruchu w obrębie kończyn dolnych. Uwzględnimy w tym również wiedzę dotyczącą omawianych już wcześniej najczęściej występujących chorób, schorzeń oraz urazów. Szczegółowo poznasz przeciwskazania do podejmowania aktywności fizycznej u pacjentów. Omawiając ćwiczenia na usprawnienie, rehabilitację oraz wzmocnienie kończyn dolnych poznasz ich biomechaniczne aspekty, oraz metodykę ich nauczania, a także wszystkie je wykonasz pod nadzorem instruktorów.

Termin:

01-02.04.2023

Kręgosłup lędźwiowy i piersiowy

Zagadnienia:
Ocena i postępowanie w najczęstszych dysfunkcjach aparatu ruchu , programowanie treningu, metodyka nauczania oraz ćwiczenia praktyczne.
 1. Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu)
 2. Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych
 3. Przeciwskazania do aktywności fizycznej
 4. Omówienie ćwiczeń
 5. Pokaz, metodyka nauczania, praktyka
 6. Metodyka
Szkolenie w kompleksowy sposób wyczerpie zagadnienia związane z funkcjonowaniem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz piersiowym. Dowiesz się jak w prawidłowy sposób oceniać postawę pacjenta oraz nauczysz się podstawowych testów, które pozwolą Ci na diagnostykę jakości ruchu. Zapoznasz się z formą prowadzenia dokumentacji z uwzględnieniem często spotykanych urazów, chorób oraz schorzeń w omawianych odcinkach. Ze względu na znaczenie prawidłowej pracy kręgosłupa dla całego układu ruchu szczegółowo omówimy przeciwskazania do aktywności fizycznej i prowadzenia treningów. Następnie poznasz oraz w praktyce wykonasz ćwiczenia dedykowane w terapii omawianych problemów związanych z funkcjonowaniem kręgosłupa, oraz nauczysz się planować kompleksowy trening i rehabilitację. Na koniec zajęć dowiesz się jak, w prosty sposób przekazać pacjentowi jak należy poprawnie wykonywać ćwiczenia, poznasz częste nieporozumienia występujące w komunikacji między rehabilitantem, oraz pacjentem, a także nauczysz się ich unikać.

Termin:

22-23.04.2023

Obręcz barkowa i kręgosłup szyjny

Zagadnienia:
Ocena i postępowanie w najczęstszych dysfunkcjach aparatu ruchu , programowanie treningu, metodyka nauczania oraz ćwiczenia praktyczne.
 1. Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu)
 2. Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych
 3. Przeciwskazania do aktywności fizycznej
 4. Omówienie ćwiczeń
 5. Pokaz, metodyka nauczania, praktyka
 6. Metodyka
Zjazd w całości zostanie poświęcony na przedstawienie Ci zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oraz zaburzeniami ruchu w obrębie obręczy barkowej i kręgosłupa szyjnego. Przedstawimy Ci sposoby poprawnej oceny układu kostnego oraz tkanek miękkich w zakresie omawianych odcinków. Poznasz i nauczysz się wykonywać testy diagnostyczne pozwalające określić najczęstsze urazy, schorzenia oraz choroby. Zapoznamy Cię z przeciwskazaniami do podejmowania aktywności fizycznej, które są bezpośrednio związane z omawianymi elementami ciała człowieka. W ramach praktycznej części zajęć poznasz oraz poprowadzisz ćwiczenia z zakresu terapii ruchem dla obręczy barkowej i kręgosłupa w odcinku szyjnym. Przedstawimy Ci skuteczne sposoby przekazywania pacjentowi podstawowej wiedzy w tym zakresie, dzięki czemu będzie mógł on wspierać postęp w terapii, poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeń przyśpieszając jej efekt.

Termin:

24.04.2023

Protokoły

Zagadnienia:
Prawidłowe programowanie treningu po urazach i w konkretnych jednostkach chorobowych.

Termin:

13-14.05.2023

Reedukacja motoryczna z wykorzystaniem pozycji rozwojowych w treningu medycznym

Zagadnienia:
Podczas tego zjazdu wrócimy do podstaw w ruchu i zdrowiu. Nauczysz się integrować wiadomości na temat oddechu i stabilizacji centralnej. Poznasz praktyczne zastosowania ćwiczeń reedukacji oddechowej i ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Będziesz rozróżniać wszystkie pozycje rozwojowe i to, jaki wpływ mają one na motorykę ciała człowieka. Nauczysz się w praktyce stosować te pozycje do poprawy mobilności i stabilności stawowej swoich podopiecznych. Zrozumiesz jaka jest korelacja między stosowaniem pozycji rozwojowych w treningu medycznym a ich wpływem na dysfunkcje aparatu ruchu. Dowiesz się, jak przełożyć wiedzę na temat pozycji rozwojowych oraz wzorców ruchowych i oddechowych na trening wzmacniający i motoryczny.

Termin:

27-28.05.2023

Bonus

Zagadnienia:
Podczas tego dodatkowego, gratisowego zjazdu Dawid Mieczkowski i Piotr Nadulski przeprowadzą ponownie kursantów przez niemal cały rok przypominając tematykę dotychczasowych spotkań. Pokażą jak w praktyce, na żywym organizmie, czyli pacjencie z prawdziwym problemem, wykorzystać zdobytą wiedzę i narzędzia aplikując je do pracy z podopiecznym zarówno podczas pierwszej wizyty, jak i w toku procesu terapeutycznego. Trenerzy pokażą, jak wygląda właściwa ocena jakości wykonywanych wzorców ruchowych przez pacjenta, a następnie programowanie i modyfikowanie odpowiednich ćwiczeń, opierając się na jego indywidualnych potrzebach i ograniczeniach, aby doprowadzić do w pełni efektywnego treningu medycznego.

Komponent psychologiczny w terapii ruchowej

Zagadnienia:
Wybrane aspekty psychologiczne pracy z klientem terapii ruchowej. Zajęcia będą składały się z części warsztatowej oraz wykładowej. Główne tematy:

 1. uważność (Mindfulness) w treningu medycznym
 2. praca z oddechem w Mindfulness
 3. redukcja stresu oparta na uważności
 4. Anatomia tkanek miękkich
 5. zwiększenie świadomości ciała, wzorców myślowych oraz zachowania
 6. teoria poliwagalna
 7. jak uważność może pomóc trenerowi
 8. zmęczenie pomaganiem (wypalenie zawodowe)
 9. jak zadbać o siebie - prewencja wypalenia zawodowego w pracy trenera ruchowego
 10. świadomość granic w kontakcie z klientem
 11. podstawy dialogu motywacyjnego
 12. świadomość swoich stylów komunikacji
 13. trudne rozmowy z klientami
 14. trening ruchowy wrażliwy na traumę
 15. elementy diagnozy psychologicznej
Podczas tego zjazdu nauczysz się pracować ze stresem Twojego klienta, objawiającym się w nieprawidłowym oddechu, chronicznym bólu czy braku koordynacji i świadomości ciała. Poznasz techniki Mindfulness w treningu medycznym i zrozumiesz jak uważność pozwala Ci na redukcję stresu i lepszą pracę z klientem w terapii ruchem. Pogłębisz swoją świadomość ciała, wzorców myślowych i ich przełożenia na ruch i zachowanie, przez co będziesz wiedzieć, jak podobne techniki zastosować u swoich klientów. Poznasz założenia teorii poliwagalnej, czym jest motywacja i jakie techniki motywacyjne możesz stosować w dialogu z klientem. Nauczysz się rozróżniać dobrą komunikację od tej niedobrej. Poznasz podstawy diagnostyki w psychologii oraz rozróżniania, z czego wynika jakiś problem czy ograniczenie klienta.

Termin:

17-18.06.2023

Egzamin

Zagadnienia:
Praca praktyczna z pacjentem - wywiad, diagnostyka, programowanie treningu.

Egzamin

Zagadnienia:
Sprawdzenie wiedzy (teoria + praktyka)