Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

Ewa Poradowska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Otwartym Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi zajęć dla Pacjentów, włączając w to diagnostykę psychologiczną, psychoterapię i wsparcie psychologiczne. Ponadto praktykuje behawioralno – poznawczą terapię bezsenności w formie grupowej i indywidualnej. Uczestniczka seminariów na poziomie zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym organizowanych przez Perelman School of Medicine – Departament of Psychiatry, University of Pennsylvania w Filadelfii. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

PROWADZI KURSY
  • 1 dzień
    10:00-17:00
    Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
    ul. Jagiellońska 4 Warszawa
    299,00 zł