Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

Regulamin oferty
„Testuj BLACKROLL przez 100 dni i przekonaj się, że jakość ma znaczenie!”

 

Postanowienia ogólne:

 1.      Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, towary zakupione
  w sklepie BLACKROLL
  ® Polska na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą być zwracane w ciągu 100 dni od daty zakupu, niezależnie od formy zakupu
  tj. w sklepie stacjonarnym lub na stronie internetowej.
 2.      Promocja dotyczy wyłącznie poniższych modeli BLACKROLL:

  a) BLACKROLL
  ® Standard
  b) BLACKROLL
  ® Pro
  c) BLACKROLL
  ® Med
  d) BLACKROLL® Standard 45
  e) BLACKROLL® Slim
  f) BLACKROLL® Groove Standard
  g) BLACKROLL® Groove Pro
  h) BLACKROLL® Med 45
  i) BLACKROLL® Flow

 

 1.      Promocja nie łączy się z dostępną ofertą zestawów - modele BLACKROLL zakupione w zestawie nie podlegają zwrotowi.
 2.      Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych przez platformę hurt.blackroll.com.pl
 3.      W przypadku kiedy zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni, BLACKROLL zobowiązuje się do zwrotu należności przelewem na podany w protokole zwrotu rachunek bankowy. Jeśli zwrot zostanie dokonany i zaakceptowany od 15 dnia do 100 dnia po zakupie, BLACKROLL jest zobowiązany zwrócić należność na kartę podarunkową do wykorzystania w ciągu 1 roku, licząc od dnia zwrotu.

6. W celu zwrotu towaru od 15 do 100 dnia Klient zobowiązany jest przesłać na maila [email protected] zdjęcie zwracanego produktu oraz zdjęcie dowodu zakupu (paragon, faktura). Sklep rozpatrzy zgłoszenie zwrotu maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności zebrania większej ilości informacji, maksymalny termin rozpatrzenia to 20 dni roboczych. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zwrotu. Po otrzymaniu produktu od Klienta, sklep generuje kartę podarunkową o wartości zwróconego sprzętu i wysyła na podany przez klienta adres e-mail.

7. BLACKROLL Polska przyjmie od 15 dnia do 100 dnia towar, który:
a) był testowany (używany) przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem, w celu stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania; b) nie nosi śladów zabrudzeń, wgnieceń, nacięć, a także innych uszkodzeń mechanicznych;
c) jest rozpakowany, bez oryginalnego opakowania. BLACKROLL Polska nie ma obowiązku przyjęcia towaru, z którego klient korzystał w zakresie wykraczającym poza opisany powyżej w punktach a) i b).

8. Koszty przesłania kurierem zwracanego produktu w przypadku zwrotu zakupu ponosi zwracający.

9. Oferta obejmuje produkty zakupione od 12.06.2019 r. do 13.07.2019 roku,
z możliwością przedłużenia.

 

Postanowienia końcowe:

 1.      Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.blackroll.com.pl 
 2.      Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.blackroll.com.pl. IV. Warunki zwrotu towarów obowiązują od dnia 12.06.2019 r.  Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie (a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - w przypadku towarów zakupionych od dnia 25 grudnia 2014 r, (b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, z tytułu niezgodności towaru z umową. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu.