Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

Piotr Kostrzębski

Fizjoterapia i osteopatia to dwie dziedziny medycyny, którym poświęcił i dalej poświęca swoje życie – to nie tylko zawód, to styl życia, charakter i swoista misja. Zanim rozpoczął studia na kierunku fizjoterapia miał okazję przez rok studiować pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Warszawie. Szybko jednak przekonał się, że rehabilitacja to jego powołanie. Rozpoczął wówczas wspaniałą przygodę z fizjoterapią, jednocześnie pracując jako masażysta w jednym z podwarszawskich centrów rehabilitacji.


Przez czas studiów, praktyk i już jako samodzielny terapeuta miał okazję pracować i poznać wielu wspaniałych fizjoterapeutów, osteopatów, którzy jeszcze bardziej ,,zarażali” go do całościowej pracy z pacjentem, ukazywali prawdziwy sens terapii człowieka, który jest dotknięty chorobą. Jego mottem przewodnim stała się łacińska sentencja salus aegroti suprema lex – dobro pacjenta najwyższym prawem. Poznając nowe metody terapii całkowicie poświęcił się medycynie manualnej, osteopatii i terapii powięziowej. Studiując osteopatię uczył się postrzegać ludzki organizm jako całość w ujęciu biomechanicznym, strukturalnym, psychofizycznym itp. Uważa, że nie da się leczyć człowieka, który zgłasza się z problemem lokalnym np. ból kolana, nie obserwując i poddając leczeniu całego organizmu. Od początku swojej fizjoterapeutycznej drogi pracował głównie z pacjentami dorosłymi, jednak i w tej kwestii przeszedł swoisty rekonesans. Obserwując dzieci – szczególnie dotknięte schorzeniami neurologicznymi, zaczął dostrzegać możliwości wykorzystania technik medycyny powięziowej i osteoaptycznej w rehabilitacji pediatrycznej. Pracując z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi szczególnie poświęcił się terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM).


Po ukończeniu pełnego szkolenia i zdaniu egzaminu z metody FDM (Fascial Distortion Model), którą wcześniej stosował – została mu zaproponowana asystentura u boku międzynarodowego instruktora Roberta Faryja. Liczne asysty, zdobyta wiedza doprowadziły w końcu do zdobycia uprawnień międzynarodowego instruktora FDM z ramienia IFDMO. Jednocześnie jako instruktor rozpoczął pracę nad badaniami z wykorzystaniem metody FDM w neurologii i neuropediatrii i tak wraz z Federacją wdrożył FDM do neurologii tworząc FDM NEURO.

PROWADZI KURSY
  • Roczne szkolenie
    16 weekendowych zjazdów
    Certyfikat potwierdzający ukończenie całości kursu
    ul. Jagiellońska 4 Warszawa
    8 464,00 zł